Předčasný důchod bez hrozby

Protože předčasný důchod znamená znatelnou ránu do výše vyplácené penze, a to do konce života bez ohledu na to, že by dotyčný dosáhl věku, kdy by jinak odešel do řádného starobního důchodu. Ročně to může být i více jak 20 tisíc korun, ale zákon mu dává možnost si tuto částku vylepšit.

Předůchod

Nárok na možný odchodu do předčasného důchodu je závislý na věku v době podání žádosti. Pro normálního pracujícího člověk by neměl být problém mít odpracováno 34, případně 35 let do roku 2019, ale samotný věk. Ten totiž nesmí být nižší, než 60 roků. Jedinou možností, jak jít níže pod tuto hranici, je předdůchod. Tuto penzi ale nevyplácí ČSSZ, ale penzijní společnosti z peněz, které si dotyčný u nich naspořil. Jeho doba může být maximálně pět let před řádným důchodovým věkem. V současné době (2018) to je 20 měsíců, v dalších letech o narlstající věk dochodu do starobního důchodu se tato doba ještě bude krátit. Na druhé straně se doba předdůchodu počítá do vyloučené doby pojištění a dotyčnému stát platí zdravotní pojištění. Nejvtěší překážkou ale je, že k jeho pobírání je mutno předem naspořit poměrně velkou částku peněz, takže jde o poměrně vzácný jev.

Přivýdělek v předčasném důchodu

Pokud někdo je v předčasném dlchodu, má jen omezenou možnost přivýdělku. Omezen je v tom, že nemůže naplno pracovat či podnikat, tedy mít výdělečnou činnost, která zakládá účast na pojištění. Může však provádět takovou činnost, která nepodléhá odvodům na sociální/důchodové pojištění. Můžeme zmínit především tzv. zaměstnání malého rozsahu, kde příjem nedosahuje 2.500 Kč měsíčně, nebo jde-li o činnost prováděnou na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10.000 Kč. Můžeme zmínit ještě samostatnou výdělečnou činnosti v rozsahu, který nezaloží v daném kalendářním roce účast na pojištění, což je je v roce 2018 částka do výše ročního příjmu 71 950 Kč.

Možnost zaměstnání

Může se ale stát, že i době předčasného důchodu najdeme plnohodnotné zaměstnání, nebo tačneme podnikat, musí se pobírání důchodu přerušit. Dotyčný má však povinnost o své práci či podnikání nejpozději do osmi dnů informovat ČSSZ. v termínu, kdy by pak měl nárok na řádný starobní důchod, bude mu na základě žádosti výplata důchodu opět obnovena. Pak na staně druhé ale nastane situace, že se výše předčasného starobního důchodu zvýší s ohledem na dobu, kterou po přiznání předčasného důchodu bez jeho pobírání odpracoval.

Závěr

Všechna omezení, až na výši vypláceného předčasného důchodu, po dosažení důchodového věku, zmizí a dotyčný má stejná práva a možnosti jako pro řádný starobní důchodce. To znamená, že si vlastně může vydělat neomezenou částku, aniž by mu hrozily jakékoliv sankce.