Předčasný důchod

Podmínky k odchodu do předčasného důchodu se neustále mění. Stálici však zůstává to, že se tím snižuje pravidelně vyplácená penze od státu a současně je omezená možnost výdělku.

Základní podmínka

Pro ty, kteří již nechtějí pracovat, v současné době (2018) platí, že musí v době plánovaného odchodu do předčasného důchodu mít za sebou alespoň 34 odpracovaných let, ovšem v další roce (2019) to již musí být 35 let. Tato doba se již zvyšovat nebude. Do počítaní se vkládají odpracovaná léta a náhradní doby pojištění, takže péče o dítě do 4 let základní vojenská služba, doba invalidního důchodu v 3. stupni i doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby.

Negativa

Jak bylo zmíněno, předčasný důchod znamená nižší měsíční penzi, a to dále po celou dobu pobírání starobního důchodu. To znamená, že se mu nezvýší ani v době, kdy by dotyčný měl nárok na řádný starobní důchod. Ovšem na druhé straně to znamená, když se spočítá částka, kterou člověk dostane od státu do své smrti, může být i při snížení, ale po delší dobu pobíraná, celkově vyšší, než by byla jako v době řádného důchodu.

Pro koho je předčasný důchod výhodný

Předčasný důchod je velký krok v životě člověka, proto je třeba si ho při podání žádosti řádně promyslet. Bez ohledu na finance o tom můžeme uvažovat v případě zhoršování zdraví, rodinná situace a podobně. Pokud budeme uvažovat z finančních důvodů, může to být při sníženém výdělku nebo celkově nízký, popřípadě jsme-li nezaměstnaní.

Kdy lze odejít do předčasného důchodu

Stáří, kdy odejít do předčasného důchodu, má své omezení. Je to 5 let pro ty, kteří by měli jít do důchodu ve stáří nad 63, let, ale jsou ve věku nad 60 let. Je-li důchodový věk nižší než 63 let, předčasný starobní důchod může být přiznán nejvýše o 3 roky dříve před dosažením důchodového věku.

Výpočet penze v předčasném důchodu

Snížení penze je závislé na době odchodu do předčasného důchodu. Počítá se to podle každých započatých 90 kalendářních dní v závislosti na době předčasnosti. Částka se snižuje o 0,9 procenta za prvních 360 kalendářních dnů, o 1,2 procenta za období od 361. do 720 .kalendářního dne a o 1,5 procenta za období nad 721. kalendářním dnem. To znamená například, že pokud někdo jde o 3 roky dříve do předčasného důchodu, bude mu vypláceno o 14,4 procenta méně. Při důchodu 10.000 Kč to je roční snížení o 17.282 Kč, a to dále až do konce života. Při podání žádosti je nutno dbát o na dny podání, protože jde o cykly 90 dnů bez ohledu na kalendář.

Omezení

Po celou dobu pobírání předčasného důchodu do doby odchodu do řádného důchodu nelze naplno pracovat či podnikat, tedy jde o výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění. Na druhé straně si lze ale přivydělat. Po datu vstupu do řádného důchodu je vše stejné jako u důchodců, kteří předčasný důchod nečerpali.

Podání žádosti

Žádost o předčasný starobní důchod se podává osobně na okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého bydliště. Zde však jako u starobního důchodu nelze něco přiznat zpětně, ale pouze ode poddání žádosti.