Práce obchodního zástupce – jak napsat životopis

Jak napsat kvalitní životopis v případě, že se ucházíte o místo obchodního zástupce? Podívejte se na základní pravidla, která byste měli dodržet, a úspěch vás nemine.

Základní pravidla

Práce obchodního zástupce je specifická a pokud se nechcete nepříjemně uvést, dbejte na dokonale vypracovaný životopis, jako obchodník ho budete potřebovat. Samozřejmostí je strukturovaný životopis, a jeho správná hierarchizace. Jelikož personalisté mnohdy obdrží desítky životopisů, nejdříve vyřazují ty, které obsahují chyby. Dbejte proto na maličkosti a klasický životopis si několikrát přečtěte a investujte do jeho případné korektury. Nezapomeňte, že životopis nesmí překročit délku dvou stran a jeho formátování by mělo být jednotné.

Relevantní a nepotřebné informace

Při psaní životopisu dbejte na dodržování relevantnosti pro daný obor. Zmiňujte jen to nejpodstatnější, formulujte vše stručně a výstižně. Přejete si pracovat jako obchodní zástupce? Kurz plavčíka zřejmě ve vašem CV figurovat nemusí. Naopak dostatečně zvýrazněte současné pracovní úspěchy, a především kontakt na vás v podobě e-mailu, telefonního čísla, účtu LinkedIn či vlastních webových stránek. Do životopisu můžete přidat i pasovou fotografii. Vyhněte se uvádění diskriminačních informací – věk, rodinný stav, občanství, etnický původ nebo práci pro politickou stranu či náboženskou organizaci nezmiňujte.

Specifika pro obchodníky

Jako obchodní zástupce se vyznačujete především čísly a statistikami, ty byste rozhodně měli uvést. Nebojte se zmínit kolik jste svým předchozím zaměstnavatelům pomohli vydělat či kolik lidí v týmu jste vedli. Každá relevantní informace se počítá, v této sekci buďte co nejkonkrétnější. V případě, že vás čeká v práci kontakt se zahraničím, byste měli mít po ruce i CV v angličtině či dalších jazycích.

Hodně štěstí při vašem kariérním postupu!