Bilingvní lidé mají větší šanci na kariérní postup

Schopnost mluvit více než jedním jazykem je záviděníhodnou dovedností. Ať už je cílem zlepšit porozumění jiným kulturám, zpřístupnit cestování nebo získat konkurenční výhodu na trhu práce, existuje mnoho důkazů, které naznačují, že bilingvní lidé jsou úspěšnější. To je důvod, proč společnosti investují do řešení jazykového vzdělávání pro své skutečné lidské zdroje nebo najímají bilingvní profesionály. Jazykové kurzy online jsou stále více oblíbenou cestou, jak se stát vícejazyčným člověkem a zajistit si tak postup v kariéře.

Další jazyky naznačují vyšší intelekt

Učení se druhého jazyka má velký dopad na mozek. Proces stávání se bilingvním celkově zlepšuje kognitivní dovednosti a zefektivňuje výkonné funkce mozku.

Větší všeobecný přehled

Lidé, kteří mluví více než jedním jazykem, mívají více příležitostí. Jinými slovy: čím více bilingvních zaměstnanců pracuje v rámci společnosti, tím více příležitostí se této společnosti otevírá. Dvojjazyční jednotlivci jsou neuvěřitelně všestranní a mohou společnosti pomoci prozkoumat možnosti růstu napříč jazykovými rozdíly, zejména pokud umí u další jazyky kromě angličtiny.

Mají lepší paměť

Absolventi jazykových kurzů na jazykovekurzypraha.cz potvrdili, že jejich paměť se zlepšila po dokončení kurzu. Disciplína učení se druhému jazyku pomáhá zlepšit paměť. Bilingvní převyšují monolingvní v úkolech souvisejících s pamětí. Objevily se dokonce návrhy, že studium jazyků by mohlo pomoci chránit před demencí a Alzheimerovou chorobou.

Zlepší se způsob komunikace

Již na kurzy Praha online bylo vidět zlepšení v komunikaci žáků, a to i v rodném jazyce. Dvojjazyční zaměstnanci budou schopni komunikovat s širším okruhem lidí. To může být zvláště cenné pro společnosti , které sídlí v bilingvní oblasti nebo spolupracují s mezinárodními organizacemi.