Povinné ručení je stanovené zákonem

Každý majitel osobního automobilu musí mít zřízeno povinné ručení, které je v České republice vyžadováno ze zákona. Týká se to i osob, které motorové vozidlo provozují. Důvodem je ochrana v případě způsobení újmy na zdraví či škody na majetku dalším účastníkům silničního provozu. Pojištění tedy kryje škody, které způsobíte někomu jinému, nikoli sobě. Pokud nebudete mít sjednáno povinné pojištění, jednak překračujete zákon a pokud někoho nabouráte, budete muset všem poškozeným osobám uhradit nejen škodu na majetku, ale i újmu na zdraví, ušlý zisk a v nejhorším případě i náhradu za úmrtí.

Limit pro pojištění

Limit pojištění určuje hranici, za níž již pojišťovna neuhradí škodu, kterou jste způsobili. Ze zákona je stanoven základní limit 35 miliónů korun, který zahrnuje minimum. Pokud například zaviníte nehodu autobusu plného turistů či kamionu s nebezpečným nákladem, škody se vyšplhají do nepředstavitelné výše.

Chcete – li získat přehled o nabídkách jednotlivých pojišťoven, využijte srovnávač povinného ručení.

Kdy a jak si povinné ručení sjednat?

Pojištění platí od data, které je uvedeno v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Pokud si pojistnou smlouvu sjednáváte online, její platnost začíná běžet ve chvíli, kdy je pojistné uhrazeno. Pokud máte sjednanou pojistku s počátkem téhož dne, na provedení platby je, ve většině případů, stanovená patnáctidenní lhůta. Jestliže tedy v dané lhůtě uhradíte finanční částku, pojistné období se vztahuje i na dobu před uhrazením pojistky a počátek pojištění je datum uvedené na pojistné smlouvě.

Mějte na paměti, že pokud kupujete starší automobil, musíte si povinné ručení sjednat v den podpisu smlouvy. Stávající majitel, s největší pravděpodobností, k tomuto dni ukončí povinné ručení na své jméno, neboť nejenže nechce platit zbytečně peníze navíc, ale také určitě nechce nést odpovědnost v případě, že zaviníte dopravní nehodu vy.