Budou klienti po ukončení období odkladu splátek zcela dezorientováni?

První vlna koronavirové pandemie zamávala v České republice s ekonomikou především na poli podnikatelských subjektů poskytujících gastronomické služby či zprostředkující odpočinkové aktivity. Řada těchto subjektů se tak dostala do úzkých zejména v souvislosti se splácením úvěrů, které jim byly poskytnuty v rámci podnikatelské činnosti. Vedle podnikatelských subjektů se s problémy se splácením půjček potýkají ovšem také soukromé osoby, zejména ti, kteří měli vlivem pandemie omezený příjem či přišli o zaměstnání z důvodu úpadku provozů. Lidem, kteří měli úvěry v bankovních institucích, byly poskytnuty nabídky odkladů splátek, které však budou v říjnu ukončeny a předpokládá se opětovné obnovení požadovaných plateb. Jak se s touto situací ale vyrovnají lidé zasažení druhou vlnou koronavirové pandemie, která se postupně zdá být velmi reálným rizikem?

Bankovní a nebankovní půjčky či úvěry

Bankovní úvěry jsou specifickým produktem bankovnictví, který umožňuje osobám získat finanční prostředky na pořízení konkrétního majetku, jež jsou postupně spláceny v daném časovém období a za konkrétních podmínek. Získání bankovního úvěru vyžaduje zpravidla kromě doložení příjmu také definici majetku, který si osoba uzavírající smlouvu o bankovním úvěru plánuje koupit, a jsou obvykle zatíženy určitou zárukou. Prostřednictvím bankovního úvěru tak lze získat poměrně vysoké částky, které jsou uplatňovány při nákupu nemovitostí, dopravních prostředků, spotřebního zboží nebo veškerých potřeb pro zahájení podnikatelské činnosti. Pro klienty jsou výhodné především v případě, že mají dostatečné finanční zázemí a očekávané příjmy. Pokud ovšem potřebujete peníze ihned, abyste pokryli nečekané výdaje, je možné využít bankovní půjčky představující zjednodušený produkt poskytovaný bankovními institucemi na menší úvěrové částky, které jsou ovšem často zatíženy vyšším úrokem.

Výhody nebankovních půjček

Nebankovní půjčky jsou výhodné především díky velmi nízkým nárokům na prokazování schopnosti splácení, jsou poskytovány soukromými (nebankovními) subjekty a zpravidla na nižší částky (pohybující se kolem 10 000 Kč). Tyto úvěrové produkty slouží především k překlenutí náročného období, mohou být uzavírány na velmi krátkou dobu (např. na 1 měsíc) a lze jich u jednoho subjektu uzavřít více, přičemž peníze bývají dostupné ve velmi krátké době. Nebankovní půjčku můžete využít na neočekávané výdaje a zároveň si jejím prostřednictvím splatit výdaje spojené s dlouhodobými úvěry v případě, že se ukáže, že nebude možné další splátky v aktuální situaci odložit po individuální dohodě s poskytovatelem úvěru.

První půjčka zdarma

V současné době je možné také pořídit nebankovní půjčku ve speciálním režimu, kdy první půjčka u konkrétního subjektu je zcela zdarma, tzn. bez úroků a poplatků. Tímto produktem je například Kamali půčka umožňující získání až 20 000 Kč bez dokazování příjmu se splatností do 30 dnů, Vistacredit půjčka určená pro neočekávané výdaje podnikatelů do 3000 Kč či půjčka SOScredit s maximální částkou 8000 Kč v režimu první půjčky zdarma s nutností doložit minimální příjem, třeba výpisem z účtu za poslední 2 měsíce. Nebankovní rychlé půjčky jsou velmi dobrým nástrojem pro vyrovnání rozpočtu rodinného či podnikatelského při náhlém výpadku příjmu. Kromě uvedených typů lze nalézt také více poskytovatelů nabízejících úvěrový produkt nebankovní půjčky s první půjčkou zdarma s různými podmínkami či požadavky. Prostřednictvím těchto produktů bude možné snížit dopad nejisté situace související s druhou vlnou koronavirové pandemie zejména s ohledem na ekonomickou zátěž a rostoucí nezaměstnanost. Další informace s recenzemi a aktuálními akcemi s první půjčkou zdarma se dočtete na portále prvnipujckazdarma.eu