Živnostenský list a výpis z rejstříku trestů

Živnostenský list se jako doklad již nepoužívá, neboť jej nahradil výpis ze živnostenského rejstříku. Ovšem „starý“ živnostenský list stále platí. Výpis ze živnostenského rejstříku je nutným dokladem opravňujícím provozovat živnost. Živnost je definována jako činnost, která je soustavná, provozovaná samostatně na vlastní odpovědnost, pod vlastním jménem a hlavně za účelem zisku. Mohou to být umělci, spisovatelé, malíři, ale také zedníci či ekonomičtí poradci. Do živností ovšem nespadají architekti, advokáti, lékaři či farmaceuti.

Co si vzít na živnostenský úřad, resp. živnostenský list jak získat

  • občanský průkaz
  • 1000 Kč na správní poplatek k založení živnosti
  • čísla živností, které chce žadatel vykonávat

Dříve bylo nutné donést také výpis z rejstříku trestů, dnes si jej úřad opatří sám.

Jakou živnost si vybrat

Živnost musíte mít vybranou již před návštěvou úřadu. Můžete ale pracovat ve více oborech (příkladem je redaktor a fotograf) a nechat si je zapsat všechny. Za první ohlášení živnosti zaplatíte 1000 Kč, za každé další 500 Kč. Vyplatí se vybrat maximálně 3-4 živnosti, abyste nepůsobili dojmem, že každou práci děláte jen tak na půl. Další věcí je, udělat si analýzu trhu a konkurentů a propočítat si, zda se vám investice času a peněz do dané živnosti vyplatí.

Podmínky pro založení živnosti

  • svéprávnost
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost
  • doklad o odborné způsobilosti u řemeslných živností
  • stanovení adresy provozovny – u fyzických osob to může být bydliště
  • následná registrace jako OSVČ u příslušného finančního úřadu, u okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

Jak na výpis z rejstříku trestů? Tento dokument od vás může vyžadovat například váš zaměstnavatel. Základní možností je navštívit pobočku České pošty, ve které je kontaktní místo CzechPoint. Samotné vyřízení trvá 5-10 minut a potřebujete k tomu doklad totožnosti, vdané ženy rodný list, 100 Kč a za případnou další stranu vždy 40 Kč. Důležité je vědět, že výpis z rejstříku trestů by neměl být starší než 3 měsíce.