Jaké změny přinesl zákon o odpadech 541/2020 Sb.?

Zaregistrovali jste, že se od roku 2021 řídí roční hlášení za odpady novým zákonem o odpadech 541/2020 Sb.? Změn přichází každý rok mnoho a moha lidem se stává, že si změn nevšimnou. Tento zákon je však důležitý, protože se týká každého, kdo roční hlášení za odpady zpracovává. O povinnosti firem a podnikatelů evidovat odpad zajisté víte, stejně tak jako o nutnosti zasílat výkaz statistiky o odpadech na Český statistický úřad. Co byste měli vědět je především to, že se změnily podmínky pro podávání ročního hlášení.

Kdo má povinnost roční hlášení podávat?

Roční hlášení za odpady se týká všech, kteří za rok vyprodukují nad 100 tun běžného nebo nad 600 kilogramů nebezpečného odpadu a je to za všechny provozovny. Do roku 2021 byl limit u nebezpečného odpadu 100 kilogramů, takže se nově zvýšil a řada menších producentů nebezpečného odpadu už roční hlášení podávat nemusí. Měli by však stále pamatovat na průběžnou evidenci, která bude pro případnou kontrolu průkazná, že dotyčný subjekt limit nepřekračuje.

Zákon také mění termín pro odeslání ročního hlášení za odpady na ISPOP. Dříve byl termín 15.2., nově je do konce února. Co to znamená? Znamená to, že roční hlášení o produkci odpadů 2021 můžete poslat od 1.1. až do 28.2. 2022.

Záležitosti s odpady se stále častěji řeší externě

Velké množství administrativních prací si dnes nechávají dělat živnostníci, firmy i obce externě a patří mezi ně i záležitosti s odpady. Pokud je pro vás problematika příliš náročná nebo už nyní máte starostí a povinností nad hlavu, můžete se obrátit na experty, kteří převezmou tyto starosti za vás a řádně je vyřídí. Více informací najdete na Ecoservis.eu.