Investujte tak, abyste toho později nemuseli litovat

Kvalitní investiční příležitosti aby dnes člověk pohledal. Možností je sice mnoho, ale které z nich jsou opravdu výhodné?! Které z těchto možností vám skutečně zhodnotí vaše úspory? U kterých možností zbytečně neriskujete, přitom máte příjemné zhodnocení? Takových možností bohužel není mnoho. A pokud nejste žádný finanční specialista, může být až nadlidský úkon zvolit tu správnou. Jestliže se ale nevzdáváte, rádi vám pomůžeme najít tu správnou investiční příležitost s obrovským potenciálem.

Korporátní dluhopisy – chytrá forma investování

Díky možnosti zvané korporátní dluhopisy získáte do svých rukou efektivní finanční nástroj, který bude vaše peníze pravidelně a atraktivně úročit. Jedná se o poměrně bezpečnou formu investování, pokud si konkrétní společnost důkladně prověříte. Svým způsobem jsou korporátní dluhopisy podobné státním dluhopisům, které jsou nám všem velmi dobře známé. Ovšem u korporátních dluhopisů investujete do rozvoje konkrétní firmy a zároveň se tak stáváte věřitelem dané společnosti.

Nižší riziko než v případě akcií

Nejdůležitější otázkou u každé formy investování je její rizikovost. Riziko s sebou nesou prakticky všechny druhy investic. Některé jsou rizikovější, jiné méně. Jak jsme již psali, korporátní dluhopisy jsou však poměrně bezpečnou formu zhodnocení vašich peněz, zachováte-li určitou míru opatrnosti. Je zapotřebí prohlédnout hospodářské výsledky společnosti, aby byla stabilní a také aby měla reálné a zajímavé projekty či produkty.

Investujte do korporátních dluhopisů

Chcete zúročit své finanční prostředky? Nechcete je jen tak nechat ležet ladem? A zároveň vás zajímá co nejvýhodnější zhodnocení? Pak vsaďte na korporátní dluhopisy.

Prostřednictvím společnosti EMTC – Czech a.s. můžete vložit prostředky do vybraných korporátních dluhopisů.

Firma EMTC – Czech a.s. má na trhu dlouhou historii. Vložte své peníze do léty prověřené společnosti, která vám může nabídnout investice do dluhopisů, které pomohou velice zajímavým projektům. Díky společnosti EMTC – Czech a.s. mohly vzniknout projekty jako třeba Lipa Learning či pracovní portál Airjobs. Máte zájem o více informací? Veškeré potřebné informace najdete na stránkách www.emtc.cz v sekci pro investory.

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 6. 3. 2019, č.j. 2019/025137/CNB/570, které nabylo právní moci dne 7. 3. 2019, byl uveřejněn na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné jej získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Palmovka Open Park IV, Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 v přízemí.