Založte si svěřenský fond, který ochrání váš majetek

Svěřenský fond je efektivní možností a kvalitním způsobem, jak ochránit váš majetek, hmotně zabezpečit rodinu či udržet anonymitu vlastnictví obchodních společností. Založit jej mohou fyzické a právnické osob, kterým přináší řadu výhod. Proč se tedy pustit do založení svěřenského fondu?

Co je to?

Svěřenský fond je souborem majetku, který byl zakladatelem vyčleněn ke konkrétnímu účelu. Díky tomu se majetek stává plně anonymním a také bez formální právní subjektivity. Takto vyčleněný majetek je spravován pověřeným správcem. Ten se stará o to, aby byl naplňován účel fondu. Přičemž nárok na prospěch má výhradně beneficient, který je určen zakladatelem.

Kdo ho může založit?

Svěřenský fond může založit osoba fyzická i právnická, a to k soukromému i veřejně prospěšnému účelu. Vložit do majetku můžete libovolnou movitou či nemovitou věc. Jedná se o celosvětově rozšířenou a velmi oblíbenou formu správy a ochrany majetku.

Ochrana majetku

Fyzickým osobám slouží svěřenský fond především k zajištění jednotlivců, ale i celých rodin, a to nejen na stáří. Díky němu je totiž majetek chráněn před lehkovážným nakládáním, ale i případnou exekucí. Zřizujete-li fond pro někoho, tedy beneficienta chrání i jeho zájmy. Právnické osoby svěřenské fondy využívají k zajištění správy, rozdělování majetku mezi společníky a další osoby, i jako formu zaměstnaneckých benefitů či jako ochranu před insolvenčním řízení. Obrovskou výhodou je samozřejmě zachování anonymity vlastnických struktur.

Proč ano?

Mezi hlavní výhody tedy patří možnost hmotného zabezpečení rodiny, i v důchodovém věku. Velkou výhodou je samozřejmě udržení anonymity vlastnictví, ale také ochrana majetku před exekucemi či insolvenčními návrhy věřitelů společnosti. Jedná se i o možnost skrytí vlastnictví a původu vyčleněného majetku.