Není podílový fond jako podílový fond, aneb investice do fondů

Máte k dispozici volné peníze a přemýšlíte co s nimi udělat? Tak poté jste na správném místě. V tomto článku vám poradíme, kam je můžete investovat.

Investiční fondy jsou rozděleny na několik specifických skupin podle použití a rizika investice. Nejvyšší výnosy dlouhodobě přinášejí akciové fondy, ty jsou ale spojeny s největším rizikem, výnosů mohou v průběhu čas kolísat. Nižší riziko kolísání se dosahuje investicí do smíšených fondů, které jsou zastoupeny z větší části akciemi, doplněny jsou ale stabilnějšími dluhopisy. Stabilním typem dle trendu jsou pak podílové fondy, které jsou sestaveny pouze z dluhopisů. Nižší výnosy tohoto typu investic vyvažuje nízká míra rizika kolísání.

V nabídce zprostředkovatelů investic do podílových fondů se nachází široká nabídka investic do již zavedených investičních společností, které se dokonce zaměřují na dlouhodobou udržitelnost investičních fondů. Díky tomu jsou velmi atraktivní pro investory.

Nejvýnosnější podílové fondy

Mezi nejdynamičtější investiční fondy se řadí fondy čistě akciové, které jsou určeny především pro odvážné a progresivní investory. Zprostředkovatelé investic do investičních fondů nabízejí akciové fondy, které nabízejí zisk v řádu desítek procent v rozmezí několika let. Mezi zcela nové fondy založené v minulém roce patří Franklin Innovation Fund investující do společností, které jsou lídry v oblasti inovací, s ročním výnosem dokonce 37,97 %. Pro investory, kteří volí raději časem prověřené investiční nabídky, je tu globální akciový FF World Fund s výnosem 32,91 % nebo NN Climate & Environment s výnosem 39,13 %. Poslední jmenovaný investiční fond je atraktivní zejména pro zájemce, kterým záleží na udržitelnosti přírodních zdrojů a dodržování etických principů investování.

Založení investičního fondu

Založení investičního fondu je vcelku složitý proces, který vyžaduje důkladnou přípravu podkladů. Uchazeč o založení investičního fondu se bez právního a daňového poradenství neobejde. Je potřeba připravit úpis akcií, stanovy, žádost o zápis do seznamu investičních fondů a mnoho dalšího. Je nutné vnímat i vazbu na místní podmínky regulátora, v ČR je to ČNB, v UK je to FCA.