Proč by měli zaměstnanci mít pojištění odpovědnosti za škodu? Důvodů je mnoho

Různé druhy pojištění na trhu nabízejí různé druhy krytí. Záleží na tom, co konkrétně potřebujete pojistit. Naprosto běžné jsou ve společnosti pracovněprávní vztahy, kde je uzavřena pracovní smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Ta často upravuje také nutnost náhrady škody zaměstnavateli, v případě pochybení zaměstnance. Zaměstnanci mohou být proti těmto pochybením pojištění, aby nemuseli případné náklady nést na svých bedrech.

Ke škodám může dojít velice snadno

V současné době už málokdo podceňuje možné školy, které mohou velmi jednoduše vzniknout při pracovněprávním vztahu. Právě proto se takové pojištění určitě vyplatí. Škody často mohou vzniknout takového charakteru, že je zaměstnanec sám není schopen zaplatit, tak se dostane do problémů a firma stejně žádné peníze neuvidí.

Právě proto je tady pojištění. Jedná se o pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, které by mělo být nastaveno tak, aby odpovídalo svým krytím charakteru povolání konkrétního zaměstnance. Existují však rovněž produkty, které specificky nezkoumají, druhy pracovní činnosti. Ty jsou vhodné tam, kde zaměstnanec neprovozuje nějakou specifickou činnost, ze které vyplývají vyšší rizika. Pojištění proto máme v zásadě:

  • Standardní
  • S rozšířeným krytím

Zvolte optimální variantu

Každá pojišťovna obvykle nabízí hned několik variant pojištění pro zaměstnance, kdy to standardní zahrnuje právě již zmiňované obvyklé pracovněprávní vztahy. Jsou zde však většinou určité výjimky zahrnující vyšší rizika vzniku škod, na které se pojistka nevztahuje, tak je důležité tyto výjimky znát. Potom jsou zde varianty rozšířené, které rovněž nabízí třeba ERGO pojišťovna, a které pak pokrývají případy, které jsou vyňaté ze standardního krytí. Zpravidla se jedná o pojištění škod, které vzniknou třeba při řízení motorového vozidla nebo obsluhy pracovního stroje, tedy typické činnosti s vyšší rizikovostí.